پاکسازی روستای دینه کوه

این پاکسازی در ساعت 10 صبح روز 13 خرداد 94 با  حضور و همدلی اهالی از درب درمانگاه روستا آغاز شد و در ابتدا دره های اطراف روستا و پس از آن معابر روستا پاکسازی شد از نکات مثبت این طرح حضور کودکان در کنار بزرگترها،تشویق اهالی برای طرح های بعدی و انتقال زباله ها به سایت بازیافت قزوین بود.

این طرح در ساعت 12 با پذیرایی شیرینی و شربت در کنار خنک دره به پایان رسید

/ 0 نظر / 74 بازدید